Przypadki naszych pacjentów

PRZED ZABIEGIEM

Zniszczone zęby szczeki i żuchwy

PO ZABIEGU

Korona na cyrkonie na żywym zębie

PRZED ZABIEGIEM

 Zniszczone zęby szczeki i żuchwy

PO ZABIEGU

Odbudowa pełnego łuku na implantach w szczęce i implantach oraz koronach w żuchwie

PRZED ZABIEGIEM

Nieestetyczne korony oraz braki  zębów szczęki

PO ZABIEGU

Estetyczne korony cyrkonowe całego łuku zębowego na zębach własnych i implantach

PRZED ZABIEGIEM

Braki  skrzydłowe w szczęce

PO ZABIEGU

Korony porcelanowe i mosty na implantach w odcinku bocznym

PRZED ZABIEGIEM

Braki  skrzydłowe w szczęce

PO ZABIEGU

Korony porcelanowe i mosty na implantach w odcinku bocznym