Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez NZOZ Implant-Art z siedzibą w Warszawie przy ul.: Puławskiej 228 lok u 11, 02-670 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej, informacji handlowych od NZOZ Implant-Art Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.