Most przykręcany na 4 implantach

Pacjent z brakami zębowymi i protezami ruchomymi zgłosił się do nas w celu poprawy komfortu. Wiele lat użytkował protezę ruchomą. Zęby resztkowe były zniszczone – zostały usunięte.

Warunki kostne pozwoliły na wszczepienie implantów. Praca ostateczna została przykręcona na 4 implantach. Obecnie pacjent planuje także odbudowę szczęki dolnej na implantach.