RTG tomografia

Zapraszamy Państwa do gabinetu Implant-Art, w którym diagnoza i leczenie wspomagane są najnowocześniejszym sprzętem do wykonywania zdjęć pantomograficznych oraz tomografii  komputerowej szczęk.

Dzięki pantomogramowi uzyskujemy pełny obraz uzębienia, z wadami zgryzu, zatrzymanymi zębami, czy zmianami chorobowymi niemożliwymi do oceny w badaniu klinicznym.

W przypadku tomografii komputerowej szczęk pole obrazowania może dotyczyć zarówno jednego zęba, jak i całej szczęki i/lub żuchwy.

Przeprowadzana w naszym gabinecie tomografia komputerowa szczęk dzięki trójwymiarowości obrazu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii, m.in. w  implantologii, chirurgii oraz endodoncji.

W implantologii pozwala ocenić szerokość i wysokość kości oraz położenie struktur anatomicznych w interesującym nas przekroju lub płaszczyźnie. Dzięki temu można dokładnie określić położenie implantu i precyzyjnie zaplanować zabieg. Badanie to jest wykorzystywane również w specjalistycznych programach komputerowych, w których wykonuje się symulację implantu zębowego.

W chirurgii tomografia komputerowa umożliwia dokładne zlokalizowanie  zębów zatrzymanych (ósemek) oraz struktur anatomicznych. Dzięki temu np. chirurgiczne usuwanie ósemek jest  jeszcze bardziej precyzyjne a czas zabiegu krótszy.

W przypadku endodoncji tomografia pomaga odszukać dodatkowe kanały, a także zlokalizować złamane narzędzia.

W ortodoncji – umożliwia precyzyjne zaplanowanie leczenia wad zgryzu.

W naszym gabinecie tomografię komputerową wykorzystujemy również do diagnozowania zatok szczękowych i stawów skroniowo-żuchwowych.

Dzięki temu, że do opisanej wyżej diagnostyki wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, dawka promieniowania jest zredukowana do minimum, a zalety niepodważalne. Zapraszamy zatem Państwa do profesjonalnej diagnozy i leczenia.

Specjalizacje

Gabinetu IMPLANT-Art, Warszawa Mokotów

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)